ASZF

Jelen megállapodás (Szerződés) tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek alkalmazásra kerülnek awww.tunderkert.net webáruház használata során (Szolgáltatás) a Megrendelőre és a Szolgáltatóra vonatkozóan.

Szolgáltató adatai:

Neve: Hormay Nóra egyéni vállalkozó
Székhely: Budakeszi Reviczky utca 76.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: csoda@tunderkert.net
Adószáma: 66710978-1-33
Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-77517/2014.
Telefonszámai: 06-30-8844694
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Bolthely.hu Kft.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásunkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Alapvető rendelkezések:

1.1.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2.

Jelenlegi ÁSZF a következő módosításig hatályos. Szolgáltató jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók. A már megkötött szerződésekre az ÁSZF módosítása nem hat ki. A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására úgy, hogy www.tunderkert.net oldalon rövid felhívásban tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

Adatkezelési szabályok

1.3.

Szolgáltató tiszteletben tartja a webáruházat felkereső minden természetes személy személyiségi jogait. Az üzemeltető a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai intézkedést, mely az adatok biztonságát szolgálja. A honlapon keresztül gyűjtött adatokat kizárólag a kért szolgáltatás teljesítéséhez, használja fel. Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végzi. A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló hozzájárul. Megrendelőnek, mint természetes személynek jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania a Szolgáltató által róla nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat ne használja fel. Amennyiben Megrendelőnek olyan kérdése van, amelyre a honlap Adatvédelem fejezetében nem kap választ, kérdését elküldheti acsoda@tunderkert.net  e-mail címre. Arra az esetre, ha az adatok lopás vagy hacker tevékenységnek köszönhetően kerülnek ki, azokért Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.5.

A webáruházban megvásárolható termékek túlnyomó többsége kézműves termék, melyek megrendelésre készülnek el. Értékesítésre kerülnek ruházati termékek, kiegészítők, dekorációs elemek, képeslapok, ékszerek, mesekönyvek, egyedi készítésű rajzok és mandalák, egyedi kozmetikai termékek. Egyedi jellegükből adódóan minden terméknél a leírásban megtalálható, hogy várhatóan mennyi idő alatt készül el és kerül kiküldésre. Az árak bruttó árak de nem tartalmazzák a postaköltséget, melyet minden terméknél egyedileg tüntetünk fel. A termékek elsősorban online vásárolhatók meg, de igény esetén van lehetőség egyeztetést követően Budapest területén személyes átvételre is.

1.6.

A webáruházban minden termékhez leírás és fotó biztosít tájékoztatást. Amennyiben a Megrendelőben bármi kérdés felmerül egy termék kapcsán lehetősége van Szolgáltatótól kérdezni, hogy megbizonyosodjon róla, hogy ezt a terméket szeretné megvásárolni. A termékek adatlapján megjelenített képek az esetek nagy százalékában eredeti termékről készített képek, amennyiben előfordul olyan, hogy a kép csak illusztráció, azt minden esetben jelezzük a termék leírásában. Horgolt termékeknél árnyalatnyi színeltérések lehetnek a beszállított fonalak eltéréséből adódóan.

1.7.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, azok a megadott akció időtartamáig vagy a készlet erejéig érvényesek.

Rendelés menete

1.8.

Megrendelőnek regisztráció nélkül is lehetősége nyílik a webáruházban történő böngészésre. A termékek kézműves és egyedi jellegükből adódóan folyamatosan frissülnek. A termékekre a baloldali kategóriák segítségével vagy a kereső funkcióval lehet rákeresni. Amennyiben szeretné megvásárolni a kívánt terméket vagy termékeket, a virtuális kosárba tudja helyezni. A kosárban beállítható a kívánt mennyiség. A megrendelés befejezéséhez már szükség lesz a regisztrációra, melyet a rendszer automatikusan fel fog ajánlani. A megrendelést követően 24 órán belül kap elektronikus levélben visszaigazolást, melyben megtalálja a fizetési módokat, tájékoztatjuk továbbá a várható szállítási határidőről és a szállítás módjától függően a végső fizetendő összegről.

A megrendelés elküldésével Megrendelő szerződéskötésre tesz ajánlatot, mely ajánlatához kötve marad. A megrendelés szerződéskötési nyilatkozatnak minősül. A megrendelés Szolgáltató által üzenetben küldött megerősítő üzenetével jön létre a szerződés, amit mindkét fél köteles teljesíteni. Ennek megfelelően a Megrendelő köteles a termékért fizetendő vételárat Szolgáltatónak megfizetni, a terméket megvenni, a Szolgáltató pedig köteles a felkínált terméket a megjelölt áron a Megrendelőnek eladni.

1.9

Amennyiben Megrendelő  megrendelését nem a webáruház felületén, hanem  telefonon vagy e-mailen adja le, rendelését a vevőszolgálat rögzíti, és minden esetben e-mailben visszaigazolást küld róla. Az ezt követő vásárlási folyamat és az arra érvényes feltételek az így leadott megrendeléseknél is megegyeznek az interneten leadott rendelések folyamataival és ezért jelen ÁSZF egyaránt vonatkozik rájuk.

1.10.

Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Megrendelőt az új adatokról. A Megrendelő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. A megrendelés leadásakor a Megrendelő részéről történt adatbeviteli hiba a Megrendelés elküldéséig lehetséges online. Ha a hibát ezt követően észleli (pl. szállítási cím) akkor e-mailben vagy telefonon tudja erről értesíteni Szolgáltatót.

1.11.

A termékek árát és a szállítás díját a megrendelő utánvéttel vagy banki átutalással tudja megfizetni. Amennyiben az utalást választja a Megrendelő, a megrendelés visszaigazolásában megkapja az utaláshoz szükséges banki adatokat. A posta vagy futár díjakat a termék leírása minden esetben tartalmazni fogja. A termékleírásban feltüntetett árak nem tartalmazzák az utánvét opciót. Amennyiben postai és futár opció is van a Megrendelő eldöntheti, hogy melyik opciót választja. További részletek a postai költségekről a webáruház Szállítás címszava alatt található. A termékeket a Magyar Posta vagy a GLS szolgáltatásával kézbesítjük. A szállítási költégek tartalmazzák a csomagolási díjat is. Külföldi kiszállítást kizárólag előzetes banki utalás esetén vállalunk.

1.12.

A megrendelések feldolgozása napi rendszerességgel történik. Szolgáltató köteles a Megrendelő megrendelésének megérkezését a Megrendelő felé elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül visszaigazolni. Amennyiben Megrendelő 24 órán belül nem kap visszaigazolást, akkor vélhetően valami hiba csúszott a rendszerbe.

Amennyiben a visszaigazolás a Megrendelő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Amennyiben megrendelőnek továbbra is szándékában áll a termék megvásárlása, akkor jelezze ezt a Vevőszolgálatnak telefonon, mert a hiba vélhetően technikai jellegű. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

1.13

Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma vagy hiba a Megrendelő által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következik be.

1.14.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 8 nap, de tekintve, hogy egyedi kézműves termékekről is szó van, melyek egy része megrendelésre készül a termék leírásban feltüntetett várható elkészítési határidő az irányadó. Amennyiben túlterheltségnek, alapanyaghiánynak vagy más rajtunk kívülálló okból a határidő ennél hosszabb lenne, azt feltétlenül jelezzük a megrendelőnek. Amennyiben ez a kitolt határidő megrendelő számára nem elfogadható joga van elállni a megrendelésétől.

1.15.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint

Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

Elállás joga

1.16.

Megrendelése során Megrendelő élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Megrendelő a szerződéstől, az áru átvételét követő 14 (tizennégy) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Ebben az esetben Szolgáltató köteles a Megrendelő által kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni.

A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru kiszállításával és visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

Privacy Policy Settings